Βασικές τεχνικές για την ενίσχυση μνήμης των μαθητών

      Πολλές φορές ενώ διδάσκουμε ένα γνωστικό αντικείμενο, διαπιστώνουμε ότι τα παιδιά και κυρίως τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες αδυνατούν να συγκρατήσουν και να κάνουν ανάκληση της πληροφορίας. Η μνήμη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της μαθησιακής διαδικασίας, για το λόγο αυτό πρέπει να ενισχύσουμε τις μνημονικές τεχνικές των μαθητών μας, για να προσλαμβάνουν και να συγκρατούν την νέα γνώση.

Με ποιο τρόπο όμως αυτό μπορεί να γίνει εφικτό;

1.Οι νέες πληροφορίες που θέλουμε να διδάξουμε στο παιδί θα πρέπει να είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις που έχει.

2. Για να μπορέσουν να κωδικοποιηθούν οι νέες πληροφορίες  θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να εντάξει τον μαθητή ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία μέσω πρακτικής εξάσκησης.

Skills Competencies Brain - Free image on Pixabay

3.Η προσφορά της αναδιήγησης στις μνημονικές τεχνικές κατέχει σημαντικό ρόλο καθώς έχει αποδειχθεί ότι τα παιδιά μπορούν να ανασύρουν πιο εύκολα από την μνήμη τους αυτοπαραγόμενο υλικό έναντι του υλικού που έχει απλώς διαβαστεί.

4.Οι μαθητές θα πρέπει επίσης να διδάσκονται στρατηγικές υπερμάθησης, με άλλα λόγια η γνώση να μην σταματά μόνο στη διδασκαλία της πληροφορίας, αλλά και στις προεκτάσεις της και τις συνέπειες. Με τον τρόπο αυτό αυξάνουμε την συγκράτηση της πληροφορίας στη μνήμη του παιδιού.

 

5.Συχνή αξιολόγηση των γνωστικών αντικειμένων που διδάχθηκαν. Αναμφισβήτητα η επανάληψη και η συστηματική εξέταση των πληροφοριών, βοηθούν το παιδί να οργανώσει, αποκωδικοποιήσει και να ανασύρει τις πληροφορίες πάνω στα διδαχθέντα γνωστικά αντικείμενα.