Διαγνωστικό Εργαλείο WISC-V

Τι είναι η κλίμακα WISC-V;

Η κλίμακα WISC-V θεωρείται παγκοσμίως το πλέον αξιόπιστο και έγκυρο ψυχομετρικό εργαλείο για την αξιολόγηση της γνωστικής ανάπτυξης των παιδιών. Είναι σταθμισμένο στην Ελλάδα από τη ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ με την επιστημονική επιμέλεια του Τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Είναι ένα πολυθεματικό τεστπου βοηθά στην ενδοατομική αξιολόγηση των νοητικών ικανοτήτων του παιδιού και στον εντοπισμό παιδιών με ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες ή μαθησιακές δυσκολίες. Σε περίπτωση που παρατηρηθούν τυχόν δυσκολίες σε κάποιους τομείς της ανάπτυξής του, παρέχονται συγκεκριμένες εξατομικευμένες ψυχοεκπαιδευτικές προτάσεις.

ΗΛΙΚΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: 6 ετών έως 16 ετών και 11 μηνών

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: 60 έως 90 λεπτά (1 ή 2 συνεδρίες, αν κριθεί απαραίτητο)

Γιατί να το επιλέξω για το παιδί μου;

  • Για να πάρω πληροφορίες τόσο για τις αδυναμίες όσο και για τις ικανότητες του παιδιού μου.
  • Για να προσδιορίσω το μαθησιακό προφίλ του και τις ψυχοεκπαιδευτικές του ανάγκες, ενδυναμώνοντας την εκπαιδευσή του με εξατομικευμένες ψυχοεκπαιδευτικές προτάσεις, διαμορφώνοντας ένα αποτελεσματικό πλάνο παρέμβασης.

Μπορεί να το χορηγήσει οποιοσδήποτε ειδικός;

Όχι. H κλίμακα WISC-V χορηγείται αποκλειστικά απο Ψυχολόγους με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος που έχουν εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί σε αυτήν απο αναγνωρισμένο φορέα.  

Αν αξιολογηθεί το παιδί μου είναι αρκετό το αποτέλεσμα της κλίμακας και ισχύει εφ’ όρου ζωής;

Όχι. Το WISC-V χρησιμοποιείται παράλληλα και με άλλα εργαλεία και τεχνικές (π.χ. κλινική συνέντευξη, κ.α.) στην διαγνωστική διαδικασία και συνεισφέρει στους ειδικούς χρήσιμες πληροφορίες τόσο όσον αφορά την εκτίμηση των γνωστικών λειτουργιών και αδυναμιών ενός παιδιού/εφήβου, όσο και τον προσδιορισμό της κατάλληλης θεραπευτικής παρέμβασης. Καθώς το παιδί / έφηβος αναπτύσσεται και βελτιώνεται πιθανόν θα προκύωουν διαφορετικά πορίσματα σε μελλοντική επαναξιολόγηση. Η νοητική ικανότητα ενός ανθρώπου είναι μια δυναμική και συνεχώς μεταβαλλόμενη διαδικασία.