Λογοθεραπεία

Τι είναι η λογοθεραπεία

Η λογοθεραπεία ασχολείται με την πρόληψη, αξιολόγηση, διάγνωση και αντιμετώπιση των διαταραχών ομιλίας, λόγου, επικοινωνίας και κατάποσης σε παιδιά και ενήλικες.

 1. 1Διαταραχές ομιλίας

  Διαταραχές ομιλίας είναι η δυσκολία στην παραγωγή φωνημάτων, στη ροή της ομιλίας, τη φώνηση και την αντήχηση.

 2. 2Διαταραχές λόγου

  Διαταραχές λόγου είναι η δυσκολία στην κατανόηση της γλώσσας(αντιληπτική ικανότητα) ή στην έκφραση σκέψεων, ιδεών και συναισθημάτων(εκφραστική ικανότητα).  Oι διαταραχές του λόγου μπορεί να είναι γραπτές είτε προφορικές και περιλαμβάνουν τη δομή της γλώσσας(φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη), το περιεχόμενο(σημασιολογία), και/ή τη χρήση της γλώσσας(πραγματολογία) με λειτουργικό και κοινωνικά αποδεκτό τρόπο.

 3. 3Διαταραχές επικοινωνίας

  Διαταραχές επικοινωνίας είναι η δυσκολία των ατόμων  στην χρήση λεκτικής και μη επικοινωνίας. Οι διαταραχές αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν δυσκολίες στην επικοινωνία για κοινωνικό σκοπό(χαιρετισμός, σχολιασμός, ερωτήσεις), στην χρήση της γλώσσας με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με το περιβάλλον και το πρόσωπο, στην ακολουθία κανόνων μια συζήτησης.

 4. 4Διαταραχές κατάποσης

  Διαταραχές κατάποσης είναι η δυσκολία στη σίτιση και την κατάποση (λόγω βλάβης, εγκεφαλικού ή χειρουργείου).

Ενήλικες και λογοθεραπεία

Υπάρχουν αρκετοί λόγοι που μπορεί να προκαλέσουν δυσκολία στην ομιλία και το λόγο. Ορισμένες δυσκολίες ξεκινάνε από την παιδική ηλικία. Κάποιες άλλες μπορεί να προκληθούν από κάποια βλάβη. Ο λογοθεραπευτής μπορεί να ασχοληθεί με τις έξης διαταραχές:

-διαταραχές ομιλίας:

Απραξία

Δυσαρθρία

Τραυλισμό

Ταχυφημία

Φωνής

-διαταραχές γλώσσας:

Αφασία

 

Παιδί και λογοθεραπεία

Τα περισσότερα παιδιά αναπτύσσουν τις γλωσσικές τους ικανότητες εντός συγκεκριμένων ηλικιακών ορίων. Εάν κάποιο παιδί αντιμετωπίσει κάποια δυσκολία καλό θα ήταν αν επισκεφθεί έναν ειδικό προκειμένου να αξιολογηθεί.

-Διαταραχές

Παιδική απραξία ομιλίας

Δυσαρθρία

Μυολειτουργικές διαταραχές

Αρθρωτική διαταραχή

Φωνολογική διαταραχή

Τραυλισμός

Καθυστέρηση εκφραστικού τύπου

Καθυστέρηση αντιληπτικού τύπου

Αναπτυξιακές διαταραχές

Αυτισμός

Σχιστίες

Νοητική υστέρηση