Ψυχολογική Υποστήριξη

Η παροχή ψυχολογικής υποστήριξης κρίνεται αναγκαία για την αντιμετώπιση αναπτυξιακών και ψυχοκοινωνικών ζητημάτων που δυσκολεύουν το παιδί συναισθηματικά, επηρεάζουν την λειτουργικότητά του, την προσαρμογή του και την ανάπτυξή του εν γένει. Η ψυχολογική υποστήριξη μπορεί να αποτελεί είτε μεμονωμένη ανάγκη του παιδιού/του εφήβου, είτε μέρος ενός ευρύτερου θεραπευτικού προγράμματος που περιλαμβάνει και άλλες παρεμβάσεις (λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση).

Συνήθεις λόγοι για τους οποίους συστήνεται και προβλέπεται ψυχολογική θεραπεία είναι οι ακόλουθοι:

 • Το έντονο άγχος και οι φοβίες
 • Τα συναισθηματικά προβλήματα (θλίψη, θυμός)
 • Οι δυσκολίες προσαρμογής στο σχολείο
 • Η χαμηλή αυτοπεποίθηση
 • Οι δυσκολίες στη δημιουργία και διατήρηση σχέσεων με τους συνομήλικους
 • Οι διαταραχές της διατροφής
 • Μαθησιακές δυσκολίες
 • Ελλειμματική προσοχή με ή χωρίς υπερκινητικότητα (ΔΕΠ/Υ)
 • Τα συμπεριφορικά προβλήματα (επιθετικότητα, παραβατικότητα, ψέματα)
 • Τα ψυχοσωματικά συμπτώματα
 • Οι κρίσεις στην οικογένεια (συγκρούσεις, διαζύγιο)
 • Τα τραυματικά ή ψυχοπιεστικά γεγονότα ζωής (απώλεια, πένθος, ασθένεια)

Μέσα από την προσωπική σχέση με τον θεραπευτή και τον ασφαλή χώρο της θεραπείας τα παιδιά μαθαίνουν να αναγνωρίζουν, να εκφράζουν και να επεξεργάζονται τα συναισθήματά τους καθώς και να διαχειρίζονται ή να αλλάζουν δυσπροσαρμοστικές σκέψεις και συμπεριφορές. Επιπλέον, αναπτύσσουν ισχυρότερη αίσθηση αυτοεκτίμησης, αξιοποιούν τις δυνατότητές τους, ενδυναμώνουν τον εαυτό τους και αποκτούν κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες (επίλυση διαφωνιών ή και συγκρούσεων, αναγνώριση επικίνδυνων καταστάσεων, διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων, συνεργασία σε ομάδα, τήρηση κανόνων κ.α.)

Για τους εφήβους, η συμβουλευτική θεραπεία προωθεί την κοινωνικοποίηση και την γενικότερη ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του ατόμου, καλλιεργώντας δεξιότητες που βοηθούν τον έφηβο να προσαρμοστεί κατάλληλα στο περιβάλλον του και να χειριστεί τις σωματικές, ψυχολογικές και κοινωνικές αλλαγές που επιφέρει η εφηβεία.

Η θεραπεία των παιδιών και των εφήβων συχνά συνοδεύεται και από τη συμβουλευτική γονέων έτσι ώστε οι δυσκολίες να αντιμετωπιστούν ολιστικότερα, σε επίπεδο οικογενειακού συστήματος όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, και παράλληλα να υποστηριχθούν, ενδυναμωθούν και να καθοδηγηθούν και οι γονείς. Οι συνεδρίες γίνονται σε σταθερή μέρα και ώρα μέσα στην εβδομάδα όπως έχει προσυμφωνηθεί και αξιοποιούνται τεχνικές όπως το συμβολικό παιχνίδι, το παιχνίδι ρόλων, η αφήγηση ιστοριών και οι εικαστικές δημιουργίες (π.χ.ζωγραφική κυρίως για τα μικρότερα παιδιά), προκειμένου το παιδί να εκφραστεί, να αποφορτιστεί και να πειραματιστεί με νέες συμπεριφορές.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ

Η οικογένεια είναι χωρίς δεύτερη σκέψη, το πιο σημαντικό πλαίσιο παροχής ασφάλειας και σταθερότητας στο παιδί, για αυτό και ο γονέας χρειάζεται υποστήριξη και καθοδήγηση, ώστε να είναι σε θέση να το βοηθήσει να αναπτυχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επιπλέον, μιας και το καθήκον του γονέα είναι από τα πιο απαιτητικά που καλείται να εκπληρώσει ένας άνθρωπος στην ζωή του, χρειάζεται ταυτόχρονα και ο ίδιος υποστήριξη σε προσωπικό επίπεδο ώστε να αντέξει τις πιέσεις του ρόλου του.
Οι γονείς μπορούν είτε σε ατομικό είτε σε ομαδικό επίπεδο να απευθυνθούν για παροχή συμβουλευτικής ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν καλύτερα στις ανάγκες του παιδιού, αλλά και για να διαχειριστούν καλύτερα τα δικά τους συναισθήματα που πηγάζουν από το γονεϊκό ρόλο. Στο πλαίσιο της συμβουλευτικής μοιράζονται τις δυσκολίες και τους προβληματισμούς που αντιμετωπίζουν, αποκτούν γνώσεις και εκπαιδεύονται σε λειτουργικές δεξιότητες σχετικές με την διαπαιδαγώγηση και υιοθετούν περισσότερο λειτουργικούς τρόπους επίλυσης προβλημάτων και συγκρούσεων. Ακόμα, η συμβουλευτική τους προσφέρει βοήθεια όσον αφορά την αναγνώριση, αποδοχή και αντιμετώπιση των δυσκολιών του παιδιού, ενώ επίσης τους παρέχει στήριξη όταν αντιμετωπίζουν μια δύσκολη συνθήκη που επηρεάζει το οικογενειακό κλίμα και τις σχέσεις (πένθος, ασθένεια, διαζύγιο).
Οι συνεδρίες συμβουλευτικής μπορούν να πραγματοποιούνται με τους δύο ή με τον έναν γονέα. Η συχνότητα καθορίζεται ανάλογα με το αίτημα και την ανάγκη και έπειτα από συνεννόηση με την οικογένεια.